logo

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT KOVO-PRŮMYSL 4.0
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010530
Celkové způsobilé výdaje: 17 890 238,28 Kč
Předmětem projektu je rekonstrukce části objektu na vzdělávací institut kovoprůmysl
4.0 včetně pořízení přístrojového vybavení učeben/dílen a vybavení školící
místnosti pro praktické vzdělávání. V rámci projektu bude také zajištěna
bezbariérovost prostor institutu.