OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

logo

logo-eu-a-op-pik

Název projektu: Rozvoj Havířovsko-karvinského kovo klastru
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011840
Jméno žadatele: Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s.
Termín realizace: 1. 8. 2018 – 31. 12. 2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Popis projektu:  

Projekt řeší zvýšení konkurenceschopnosti, vývoj výroby ocel. konstrukcí (OK), zjednodušení procesů a postupů výroby, automatizace výroby. Projekt dále řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků a nízký zájem o tyto obory mezi studenty.

Předmětem projektu je rozvoj klastrové organizace a naplnění poslání klastru.

Výstupy projektu směřují zejména do těchto oblastí:

  • vzdělávání mladých učňů – noví zaměstnanci
  • zkvalitnění pracovní síly
  • úzká spolupráce SME (small and medium enterprisers) v rámci klastru
  • rozvoj a růst SME, díky výzkumným projektům