Archiv autora: Radim Trojan

Klastr je označení pro sdružení vzájemně spolupracujících právnických a fyzických osob v daném odvětví, ale i s mnohem širším záběrem. Proto můžeme nabídnout široké portfolio služeb. Jelikož v klastru sdružujeme větší množství členských i nečlenských firem, dokážeme nabídnout služby napříč širokým spektrem služeb a to s velice rychlým termínem dodání. Pro většinu naších nabízených služeb […]

Zahájení:           od 16:00h, 6.1.2023. Místo konání:   Havířovsko karvinský kovo klastr, U Závor 590/5, Havířov. Program: Zahájení Prezence Nové záležitosti Zpráva předsedy o činnostech, Zpráva Radima Trojana o činnostech Stav projektu Vzdělávací institut kovo-průmysl 4.0 Půjčky UCB a zápůjčky členů Členské poplatky Diskuze

        Název projektu: Čtení pro budoucí generaci Registrační číslo: 2021-2-CZ01-ESC30-SOL-000039648 Doba realizace projektu: 1. ledna 2022 – 30. června 2022 Náš klastr se zapojil do výzvy Evropského sboru solidarity, který umožňuje mladým lidem získat cenné zkušenosti, v našem případě na vytvoření posezení u knihovničky pro MŠ Lechowiczova, která bude podporovat čtení malých dětí […]

Jako partner a sponzor regionální kola jsme měli čest zúčastnit se  soutěže KOVO JUNIOR 2022 – Strojní mechanik, která je zařazená do soutěže „České ručičky“. Pořadatelem regionálního kola byla Střední škola polytechnická Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Gratulujeme všem soutěžícím za projevené teoretické znalosti a praktické dovednosti a děkujeme porotě, že výsledky zhodnotila. Těšíme se na další setkání a […]

Členové Havířovsko-karvinského kovo klastru se 23.6.2021 zúčastnili mezinárodní konference v rámci projektu “Poradenské a informační centrum ČR-PL (PIC)“ podpora přeshraničního podnikání, reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514, které má za úkol propojovat aktivity českých a polských firem, prohlubovat povědomí o podnikaní v zahraniční a pokusit o navázaní spolupráce nejen s účastnícími se firmami, ale také veřejným a sektorem. […]

Havířovsko-karvinský kovoklastr, se jako jeden z členů, zapojen do programu POHO2030, který se zabývá obnovou pohornické krajiny Moravskoslezském kraji. V rámci spolupráce s POHO2030 jsme se zúčastnili Workshopu 3C, jehož cílem je navázaní kontaktů s dalším zapojenými firmami a organizacemi a výstupem jsou návrhy dílčích projektů, jenž povedou k zpřístupnění, využívaní a zatraktivnění pohornické krajiny […]